Søk om plass

Velkommen

Innmelding i AKS foregår via elektronisk skjema til Oslo kommune. Skjema for innmelding finner du her: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/ Aktivitetsskolen starter tirsdag 1. august, og vi har et eget program for skolestartere før obligatorisk skolestart 21. august. Programmet blir publisert på skolens hjemmeside i juni.