Kartleggingsprøver, nasjonale prøver og Osloprøver

UDIR

1.trinn

Statlig kartleggingsprøve i regning 13. mars -7. april 2017

Statlig kartleggingsprøve i lesing 13. mars - 7. april 2017

2.trinn

Statlig kartleggingsprøve i regning 13. mars - 7. april 2017

Statlig kartleggingsprøve i lesing 13. mars - 7. april 2017

3. trinn

Statlig kartleggingsprøve i regning 13. mars - 7. april 2017

Statlig kartleggingsprøve i engelsk 13. mars - 7. april 2017

Statlig kartleggingsprøve i lesing 13. mars - 7. april 2017

4. trinn

Osloprøve i naturfag 27, 28. april og 2. mai 2017

Statlig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 21. november - 2. desember 2016

5. trinn

Nasjonal prøve i regning 17. oktober - 4. november 2016

Nasjonal prøve i engelsk 17. oktober - 4. november 2016

Nasjonal prøve i lesing 17. oktober - 4.november 2016

6. trinn

Osloprøve i lesing 12., 13. og 16. januar 2017

7. trinn

Osloprøve i naturfag 20. , 21. og 24. april 2017