Digitale læringsverktøy

Målsettingen er å utnytte nye digitale verktøy i utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter, primært i lesing og regning.Skolen har nå 90 iPader til pedagogisk bruk i elevenes læring. 1.-4. trinn bruker iPader i alle læringsøkter med TIEY. (Type stasjonsundervisning) I tillegg brukes iPadene på alle trinn i de fleste fag. iPadene rommer ca 350 forskjellige pedagogiske apper. Disse er kategorisert i fag og trinn.

Skolen har innledet et forskningssamarbeid med UIO og HIOA, som følger vår bruk av iPader i læringsarbeidet. Masterstudenter har regelmessig klasseromsbesøk og samtaler med elever, lærere og ledelse. Dette er et verdifullt samarbeid og vil gi oss et nyttig eksternt blikk på bruk av iPad som støttende læringsverktøy.