Fokus på regning og lesing

Elevene går mange år på skolen, men tiden er likevel knapp. Det er mye som skal læres og grunnlaget legges på barneskolen. Skolen har nå startet arbeidet med å vie mere tid til elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning. Dette betyr i praksis at elevene skal få oppgaver som trener deres ferdigheter i lesing og regning, også i andre fag enn norsk og matematikk. Alle fag skal inneholde elementer av lese- og regnetrening.