Lese- og skriveutvikling

TIEY

Denne pedagogiske metoden er meget god for å oppnå bedre tilpasset opplæring og bedre lese- og skriveresultater. Gjennom alle aktiviteter er det fokus på at eleven skal mestre oppgavene, samtidig som det gis nye utfordringer ut fra den enkelte elevs forutsetninger. Metoden egner seg spesielt godt i arbeidet med innlæring av grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Metoden brukes nå på 1.– 3. trinn og omfatter 4 økter i uka av 2 timer.