Alfa- og mottaksgrupper

I tillegg til ordinære klasser har skolen lang tradisjon med å ha mottaksklasser for språklige minoritetselever elever som nylig er kommet til Oslo. Skoleåret 2017-18 har vi en mottaksgruppe og to alfabetiseringsgrupper. Elevene går i mottak/alfabetiseringsgruppe i ett år før de integreres i ordinære klasser.

Alfa- og mottaksgrupper

  • Mottaksgruppene er for elever som har noe skolebakgrunn fra utlandet.
  • Alfabetiseringsgruppene er for elever som har ingen eller svært liten skolebakgrunn fra utlandet.