Foreldreundersøkelsen 2017

Skolen

Rapporten presenterer resultatene for vår skole sammenlignet med gjennomsnittet for alle osloskoler. Skala 1–5, der 1 er lavest skår og 5 er høyest skår.

Dette mener foreldrene – Resultatrapport

Skolen vil følge opp resultatene i samarbeid med foreldrene gjennom FAU, skolemiljøutvalget og driftsstyret.

Om Foreldreundersøkelsen 2017

Foreldreundersøkelsen i Osloskolen ble gjennomført våren 2017 for foresatte med skolebarn under 18 år. Blant temaene er elevenes trivsel, støtte fra lærer og samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Foresattes tilbakemelding er viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle.

Les mer om Foreldreundersøkelsen

Driftsstyret på Kampen skole behandlet Foreldreundersøkelsen på møtet 21.09.17. Det ble gjort følgende vedtak:

Driftsstyret ber skolen arbeide med følgende områder:
- Hvordan øke svarprosenten?
- Driftsstyret ønsker å få rede på svarprosenten i Oslo og i hele landet
- Skolen bør legge til rette for gjennomføring på skolen for foresatte som trenger dette.
- Lage fast informasjonspraksis på trinnene, i dialog med FAU
- Tettere oppfølging av krenkende adferd, og forventer at dette omfattes av arbeidet i tråd med nye 9 A i Opplæringsloven

Om Foreldreundersøkelsen

  • En nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.
  • For foresatte med skolebarn under 18 år.
  • Foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 fikk SMS og e-post med invitasjon til å delta.
  • Undersøkelsen ble sendt til kun én foresatt per barn