Skolehelsetjenesten under Korona-epedemien

Barn, unge og foresatte som normalt ville tatt kontakt med helsesykepleier på skolen, kan fremdeles ta kontakt ved behov. Det er mye vi kan få til på telefon.

Vi samarbeider som vanlig tett med skolen, og hjertetelefonen som nå er opprettet på skolen kan videreformidle til oss dersom det er behov for støttesamtaler eller veiledning med helsesykepleier.

Vi har psykolog i skolehelsetjenesten som kan være tilgjengelig på telefon. Denne kontakten vil foregå via helsesykepleier.

Helsesykepleier Birgitte Retvedt er tilgjengelig på telefon : 90245246 og på mail : birgitte.retvedt@bgo.oslo.kommune.no

Det er en krevende tid vi alle står i nå og våre tanker går til både foresatte og barn ved skolen. Dette kan være en krevende tid for både barn og voksne. Mange kan kjenne på både frustrasjon, kjedsomhet og engstelse.

Podcasten Foreldrekoden, av Heidi Montgomery, har mange gode tips til foreldrehverdagen generelt og denne passer fint nå:

https://www.aftenposten.no/a-magasinet/i/awoBBa/foreldrekoden-korona-pandemien-raadene-for-aa-skape-en-levelig-familiehverdag

Senk de hverdagslige kravene, ta godt vare på hverandre og ikke nøl med å ta kontakt ved behov

Med vennlig hilsen

Birgitte Retvedt

Helsesykepleier

Kampen skole