SMS-løsning

SkoleSMS

Dette gir oss muligheten til å kommunisere raskere og mer effektivt. Mange foresatte ønsker både å kunne motta og sende enkle beskjeder til skolen via SMS, f.eks. meldinger om fravær.

Hvordan sende melding:

Her er et eksempel på hvordan du kan sende en SMS direkte til kontaktlæreren for ditt barn:

Eksempel på melding fra foresatt ved Kampen skole hvor Fredrik i 1A er blitt syk, ser slik ut:

Foresatte skriver:KAM(mellomrom) 1A (mellomrom) Fredrik er syk i dag. Hilsen Kari.

Meldingen sendes så til skolens SMS-nummer: 59 44 72 70 - NB! Nytt nummer!

Denne meldingen vil komme direkte i mailboksen til kontaktlærer i 1A. Du vil også få en melding tilbake om at meldingen du sendte, er mottatt. Hvis du mottar en SMS fra skolen, trenger du ikke å bruke kodeord (kampen og klasse) for å svare på den. Vi ønsker nå at slike meldinger til lærer i størst mulig grad blir sendt oss på denne måten.

Legg til nr. i kontaktlisten

Vi ber om at de foresatte legger dette nummeret til i sin kontaktliste (f.eks. kan dere kalle nummeret: Kampen, Kampen SMS eller Kampen skole) slik at dere enkelt kan hente opp kontakten fremfor å måtte huske nummeret eller måtte finne det frem hver gang en melding skal sendes.

Mvh

Kampen skole

SkoleSMS

Tekstmeldinger fra Kampen skole kommer fra telefonnummer 59 44 72 70 - NB! Nytt nummer!

 

For å sende SMS til kontaktlærer for en klasse sender du kodeord KAM etterfulgt av klassekoden til 59 44 72 70 - NB! Nytt nummer! (Husk mellomrom)

 

Eksempel:

KAM 1A Fredrik er syk i dag. Hilsen Kari

Drawing of a city