Antimobbingkampanje uke 36

Banner 2

I dag åpnet vi kampanjen ute i skolegården med sang og rektors tale. Så var det tid for BlimEdansen, og hele skolen deltok.

Kampanjen skal gi voksne, enten man er lærer, barnehagelærer, forelder, håndballtrener eller nabo, konkrete tips til hvordan man kan gjøre en forskjell for å skape vennskap og forebygge mobbing.

Vi som jobber med barn, er de viktigste ressursene for å skape vennskap, bidra til inkludering og forebygge mobbing. Med det følger et stort ansvar. Vi må bygge kompetanse, sette av tid til å drøfte temaene og utarbeide og følge opp planer for hvordan vi skal jobbe og opptre.

Vi skal gjøre en forskjell. NÅ.

Her finner du kampanjesiden. Vi oppfordrer foreldre, ansatte og andre voksne til å dele sine tips, og lese andres.