Åpning av skolen 5.–7. trinn

To glade unge jenter.

Neste uke åpner skolen også for de øverste trinnene. Det er vi glade for! Skolen har til nå vært stengt i flere uker og det har vært en krevende situasjon for både elevene, lærerne og foresatte.

Vi takknemlige for tålmodigheten elever og foresatte har vist. Det blir en gradvis åpning av tilbudet på skolen for de eldste elevene. Dette for å ivareta kravene for smittevern mot Covid 19. Tilbudet fremover blir en kombinasjon av undervisning på skolen,uteskole og hjemmeundervisning. Skoledagen er noe forkortet, dette for å ivareta kravene til smittevern. Men vi skal sørge for gode trygge læringsøkter for alle elever!

 

Skolen sender skolemelding med informasjon om oppstart for det enkelte trinn. Vi ber dere lese denne informasjonen nøye. Informasjonen til trinnet gir detaljert informasjon om tidspunkt for oppmøte, hvor man skal ha møte og hvordan organisering av undervisningen blir på trinnet. Endringer kan forekomme.

Velkommen tilbake til Kampen!