«BARN HJELPER BARN»

Barbn hjelper barn 2

GRATULERER KAMPEN ELEVER, LÆRERE OG FORELDRE
ENDA EN GANG HAR DERE VIST AT GODT SAMARBEID FØRER TIL GODE HANDLINGER!

Elevene ved Kampen skole har tjent kr. 99 110 som de gir til barn som trenger et sted å bo, mat og kjærlighet og skolegang.
I en tidsramme på to uker har elevene jobbet. De har vasket og ryddet. De har passet søsken. De har handlet og samlet flasker som de har pantet. De har bakt boller og kaker som de har solgt utenfor t–banene på Tøyen og på Ensjø eller utenfor supermarkeder. Noen har solgt leker og bøker. Mange har jobbet sammen og utvist et fantastisk samarbeid.
Pengene gis til SOS – barnebyer som forvalter dem videre. Foreldre og lærere har vært gode hjelpere på veien.

GRATULERER ALLE SAMMEN!!

På vegne av elevrådet og Beate Vatnbakk