Barnetoget i Oslo sentrum på 17. mai

17. mai tog Karl Johan.

Flere foreldre har stilt spørsmål om 17. mai i år. Kommunen har beredskapsplan for 17. mai,  som er utarbeidet i tett samarbeid med politiet. Beredskapsplanen justeres i forhold til gjeldende trusselvurdering. Det foreligger ingen konkret trussel mot barnetoget eller andre arrangementer på 17. mai. 

Mer informasjon om barnetoget i sentrum finner du på Oslo kommunes nettside.