Forslag til nye takster i AKS - 2016

Osloskolen

De foreslåtte takstene fra 1.1.2016: