Dagens smitteverntiltak forlenges til 16. april.

Illustrasjon

Byrådet har i dag bestemt at skolene i neste uke skal fortsette med samme smitteverntiltak som vi har i dag, til og med fredag 16. april.
På Kampen skole betyr dette at organiseringen vi har nå fortsetter.
1.-4. trinn møter på skolen. 5.-7. trinn har hjemmeskole.