DROP IN kurs i norsk for foresatte (gratis)

Skolen

Lærer er Marit Uppstad fra Oslo VO Skullerud

 

TEMAER:


- Norske ord og setninger om skole
- Hvordan kan jeg hjelpe barnet mitt?
- Hva er viktig på ukeplanen?
- Hva lærer barnet i de forskjellige fagene?
- Hva gjør barna på AKS?
- Hvem gjør hva på skolen?

Vi håper mange foresatte møter opp!