Epletreet reddet!

Epletre

Villa Kampen skal denne sommeren totalrenoveres på samme måte som er gjort med gymsalen. I den forbindelse har det gamle epletreet stått i fare for å måtte vike pga. drenering rundt huset. Mange elever har engasjert seg og ønsker å bevare treet. Nå ser det ut til at treet er reddet, i alle fall for noen år framover.

Her er et sammendrag av anbefalingen til Undervisningsbygg:

"Det gamle epletreet på Kampen skole er tilstands- og risikovurdert i forbindelse med rehabiliteringen av AKSbygget. Treets tilstand vurderes til verdi 3 (nokså god) både for vitalitet og med tanke på mekanisk kvalitet. Det er moderat risiko for brekkasje av grener. Anleggsarbeidene har liten negativ betydning for treets tilstand, hverken for vitaliteten eller den mekaniske kvaliteten. Det bør imidlertid iverksettes tiltak for at skolen skal kunne bruke treet som klatrestativ også i fremtiden. Dagens bruk av treet er en belasting for både rotsone og grener. Tiltak i form av beskyttelse av rotsonen ned singel og oppstøtting av greiner er mulige alternativer."