Ny kommunikasjonsplattform.

Skole-hjem

Kampen skole vil benytte andre kommunikasjonskanaler til de foresatte  inntil de nye tjenestene tas i bruk etter skolestart.

Vi vil i overgangsperioden kommunisere med de foresatte med epost, skoleSMS, brev og ukeplaner i papirutgave.

Elevene overførte egne filer og dokumenter fra Fronter til ny IKTløsning våren 2015, men i vil tillegg i en overgangsperiode beholde tilgang til e-post og Mitt Arkiv i Fronter.

Vi viser ellers til mer informasjon om den nye plattformen her på hjemmesiden.