Gratis kjernetid på AKS for 1. trinn

Gutt og jente

Hvem får gratis kjernetid?

Skoleåret 2017/2018 gjelder tilbudet for elever i første klasse. Tilbudet gjelder fra 1. august 2017.

Dette er gratis

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke
  • Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien, utenom juli da AKS er stengt)
  • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven kan være på AKS ½ dag.

Elever som ønsker å være på AKS mer enn dette, kan kjøpe heldagsplass til redusert pris.

Les mer om gratis kjernetid