Høringsutkast. Skolebehovsplan 2018–2027

Skolen

Det er nå sendt ut et forslag til skolebehovsplan for grunnskolen perioden 2018 – 2027.

For Kampen skole er det ingen endringer. Skolen skal fortsatt være en barneskole med 3 klasser på hvert trinn (Vi har i år en ekstra klasse på 1. trinn som følger videre gjennom de syv årene på Kampen).

Forslaget er på høring og høringsfristen er 15. juni. FAU og driftsstyret uttaler seg på skolen vegne og det er fint om innspill kanaliseres den veien. Foresatte som ønsker å komme med innspill kan også sende disse til skolen, som videreformidler til FAU og driftsstyret.

Høringsutkast - skolebehovsplan