Hvor fornøyd er du med skolemiljøet?

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Foresattes tilbakemelding er viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle. Vi håper du vil ta deg tid til å svare på undersøkelsen.

Hva er foreldreundersøkelsen?

  • Foreldreundersøkelsen er en nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.
  • Undersøkelsen er for foresatte med skolebarn under 18 år.
  • I Osloskolen vil foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 få invitasjon til å delta.

 

Når kan du svare på foreldreundersøkelsen?

  • Foreldreundersøkelsen gjennomføres i Osloskolen fra 15. mars til 7. april 2017.

 

Hvordan kan du svare på foreldreundersøkelsen?

  • Du vil få e-post og SMS med lenke til undersøkelsen.
  • Du kan svare via mobiltelefon, nettbrett eller PC.
  • Det vil ta ca. 5–10 minutter å svare på undersøkelsen.

 

Hva spør vi om?

Undersøkelsen handler først og fremst om din oppfatning av ditt barns trygghet og trivsel, det vil si det psykososiale miljøet. Andre viktige tema er støtte fra lærer, og samarbeidet mellom skolen og hjemmet om ditt barns faglige og sosiale utvikling.


Personvern

Alle svar fra Foreldreundersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Det vil ikke være mulig å koble dine svar til deg eller ditt barn. Dine svar vil kun inngå i de samlede resultatene for skolen.

Vi oppfordrer alle foresatte til å svare på undersøkelsen. Din tilbakemelding er viktig for oss!

Les mer om Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse (udir.no)

Eventuelle spørsmål vedrørende undersøkelsen sendes til: postmottak@ude.oslo.kommune.no