Informasjon om ledelsen

Kampen skole

Halvor har vært rektor på Jordal skole siden 2011, og vil fungere som rektor på Kampen skole frem til ny rektor er ansatt.