Informasjon om statlige kartleggingsprøver 1.-3.trinn

Skolen

Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. De fleste elevene vil få til de fleste oppgavene, og mange vil oppleve kartleggingen som lett. Kartleggingen gir altså ikke informasjon om ståsted for elever med gode ferdigheter.

Alle elevene skal ta de obligatoriske kartleggingsprøvene. Elever som er borte fra skolen på prøvedagen, skal gjennomføre prøven senere.

Det er egne fritaksregler for kartleggingen. Selv om en elev oppfyller vilkårene for fritak, kan eleven selv eller foreldrene likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven.

Informasjonsark