Informasjon om nasjonale prøver

Nasjonale prøver

Høstens nasjonale prøver står nå for døren. 5. trinn starter 16. oktober. Informasjon om når de ulike prøvene gjennomføres.

Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende rdigheter i lesing, regning og faget engelsk. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

Les mer om nasjonale prøver på Utdanningsdirektoratets nettsider