Innskriving av neste års førsteklassinger

Innskriving 2018

Innskrivning ved bostedsskolen må finne sted selv om:

· Det søkes om utsatt skolestart.
· Det søkes om opptak i spesialskole eller i spesialklasse ved en annen skole.
· Det søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivningsskolen.
· Familien planlegger flytting i løpet av våren / sommeren 2018

Informasjon om innskrivningen

Skjema innskrivning

Skjema Søknad om skolebytte