INNSKRIVNING AV ELEVER FØDT 2011 SKOLEÅRET 2017/2018

Skolen

Innskrivning ved bostedsskolen må finne sted selv om:

  • Det søkes om utsatt skolestart.Det søkes om opptak i spesialskole eller i spesialklasse ved en annen skole.
  • Det søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivningsskolen.
  • Familien planlegger flytting i løpet av våren / sommeren 2017

Informasjon om innskrivningen

Skjema innskrivning