Kampen skole åpner for 5.-7. trinn

Kampen skole

Siden 17. mars har alle elevene på 5., 6. og 7. trinn hatt hjemmeundervisning. Byråden åpner skolene igjen for alle elever fra mandag 19. april, men det kommer til å bli litt annerledes enn før. Smitteverntiltakene er på rødt nivå, og det er enda strengere nå. Det betyr at hver klasse på 5.-7. trinn må deles i to kohorter, og skoledagen er delt i to. Halv dag på skolen og halv dag med hjemmeskole.

En halv klasse møter klokka 8.15 på skolen, mens den andre halvdelen møter klokka 11.15.

Alle elever og foresatte mottar informasjon fra sine lærere om hvilken kohort de tilhører og når de skal møte på skolen.

Her kan du lese pressemeldingen: https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/14-aprilbyradet-innforer-forsterket-rodt-niva-i-osloskolen-elevene-kan-vende-tilbake-til-skolene