Kampen skole har ny e-post og postadresse.

Skolen vår

Kampen skole har hatt ny e-post og postadresse fra og med 30. november 2018.

Vennligst benytt de nye adressene ved fremtidige henvendelser til skolen.

 

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no 

NB! Husk å skrive "Kampen skole" i emne/tittelfeltet når du sender e-post 

Mer informasjon om adresseendringen her

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Kampen skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo