Meld deg på årets kodekurs

Elever programmerer

Alle elever som går på 4. trinn får tilbud om å lære enkel koding. Kodekurset arrangeres i samarbeid med Aktivitetsskolen (AKS), men alle fjerdeklassinger kan gå på kurset, enten eleven går på AKS eller ikke.

Kodekurset er et 6-timers kurs som går over fire uker. Kurset holdes fra kl. 15.00–16.30 i Aktivitetsskolens lokaler. Det er ungdomsskoleelever fra Osloskolen som er instruktører på kursene.

Les mer om kursdatoer og påmelding.