Meld deg på Sommerskolen Oslo fra 11.–17. mars

Elever på Sommerskolen

Påmeldingen skjer på sommerskolenoslo.no. Du setter opp en ønskeliste med inntil fem kurs, og prioriterer kursene fra 1 til 5. 

Tirsdag 31. mars får du vite hvilket kurs eleven har fått plass på. Alle vil få én kursplass eller én plass på venteliste.

Se årets kurstilbud

Årets kurstilbud er  klart. På sommerskolenoslo.no kan du se oversikt over alle kursene.  

Gratis tilbud til alle elever

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever på 1.–13. trinn som bor i Oslo. Kursene gjennomføres de to første ukene etter skoleslutt og de to første ukene før skolestart: uke 26, 27, 32 og 33.