Midlertidige endringer i ledelsen på Kampen skole

Skolen

I samme periode vil Hans Sigurd Gundersen være fungerende rektor på Kampen skole. Hans Sigurd kommer fra stillingen som assisterende rektor på Lindeberg skole.

Per i dag er det ikke klart hvem som skal vikariere for Hans Jørgen Astrup, men Utdanningsadministrasjonen jobber med å finne en god erstatter.

Med hilsen

Jack Heidner

Rektor