Nasjonale prøver 2016

Nasjonale prøver

Elevene på Kampen presterer imponerende godt på nasjonale prøver.

Det nasjonale snittet ligger på 50 skala-poeng, Oslo ligger på 53.

Kampen skårer 50 engelsk, 52 lesing og 53 regning.

Ønsker du å lese mer om Kampen skoles resultater,

gå inn på skoleporten

eller minosloskole