Ny organisering av skoledagen

Barn hopper paradis.

Kampen skole har endret noe på ringetidene fra dette skoleåret.

  • 5. til 7. trinn starter kl. 08.15 slik som før
  • 1. til 4. trinn starter 08.30
  • Elevene får 1 time midt på dagen til spising og friminutt.
  • Skoleslutt er på ulike tider, se klassens timeplan. 

 

Vi har gjort disse endringene for å forbedre elevenes skoledag:

  • Felles friminutt for alle elevene
  • Frisk luft og fysisk aktivitet ofte nok for alle barn
  • Nok tid til spising for elevene
  • Gode uteaktiviteter og gode inneaktiviteter som sjakk, kunst, musikk etc
  • Trygg utelek med nok voksne som er ute
  • Tid til elevrådsarbeid

Vi skal evaluere den nye organiseringen våren 2020.

NB: Første skoledag 19. August følger egen plan. Elevene på 2.-7. trinn starter kl. 09.00 og våre nye 1. klasser starter kl. 10.00