Ny rektor på Kampen skole fra 2. mai.

Skolen

Hanne har siden 2010 vært rektor på Gamlebyen skole. Hun har lang fartstid som lærer og skoleleder og kjenner bydelen godt.

Etter et skoleår med to vikarierende rektorer, gleder vi oss over at Kampen skole har fått en erfaren rektor i fast stilling til å lede skolen videre.

Vi ønsker Hanne hjertelig velkommen til Kampen skole.

Fungerende rektor Jan Ljøner har sin siste arbeidsdag på Kampen fredag 28. april. Han overtar Hanne Hauges stilling som rektor på Gamlebyen skole inntil ny, fast rektor er tilsatt der.

Kampen skole takker Jan Ljøner for hans gode ledelse av skolen i den perioden han har vært hos oss. Vi ønsker ham lykke til på Gamlebyen skole.