Opprustning av gatene rundt skolen

sykkelvei

Arbeidet innbefatter også at området ved bordtennisbordet i skolegården mot Skedsmogata vil bli sperret av med gjerder og stengt for bruk. Byggegjerdet i skolegården (mot Skedsmogata), settes opp mandag 18.11. Muren skal flyttes litt inn i skolegården, og benker, bordtennisbord og trær må flyttes for å få plass til utvidelse av fortauet.

 

Skolen har hatt møte med Bymiljøetaten og entreprenøren. I møtet ble det fra skolens side uttrykt at vi mener det er unødvendig og synd at det tas areal fra vårt uteområde, selv om det ikke er snakk om mange kvadratmetere. Kravene til trygging av byggeområdet ble også meldt tydelig fra skolens side, og avtalt i møtet. Bymiljøetaten forsikret at trærne vil bli plantet på nytt etter byggeperioden.

 

Skolen skal passe på at barna IKKE klatrer over byggegjerdet for å hente baller etc. i skoletiden.  Vi vet at det er mange som er på skolen og leker i fritiden, så vi ber foresatte snakke med barna om at det er farlig å bevege seg bak byggegjerdet.

 

Heldigvis viser det seg at de tidligere nevnte høyspentkablene i bakken ikke er strømførende. 

Arbeidene vil pågå en måneds tid fra oppstart.