Kampen skoles musikkorps får Oslo bys kulturpris

Korpset 2

Møllergata skoles musikkorps, Torshovkorpset og Kampen skoles musikkorps mottar Oslo bys kulturpris på vegne av byens korpsbevegelse.

«Korps er for alle, uansett alder. Samspill, samhold, inkludering, musikkglede og frivillighet kjennetegner byens korpsbevegelse. Frivilligheten og dugnadsånden som korpsbevegelsen i byen bygger på, skaper samhold både i lokalsamfunnet og på tvers av byen,» står det blant annet i begrunnelsen.

Juryens begrunnelse:

Kampen skoles musikkorps er godt forankret i et aktivt lokalmiljø og spiller bl. a. på Kampenjazz og Kampendagene i tillegg til 17. mai og en rekke arrangementer på skolen.

Oslo har en lang og stolt korpstradisjon som vi ønsker å hedre med Oslo bys kulturpris. Korps er for alle, uansett alder. Samspill, samhold, inkludering, musikkglede og frivillighet kjennetegner byens korpsbevegelse. I et korps er det ingen som må vente på reservebenken. Alle får delta, og alle musikanter er like viktige i et korps. Frivilligheten og dugnadsånden som korpsbevegelsen i byen bygger på, skaper samhold både i lokalsamfunnet og på tvers av byen. Korps er en viktig kulturell og sosial møteplass uavhengig av alder og bakgrunn. Oslo ønsker å gi noe tilbake til korpsene for å anerkjenne frivillighetens betydning, med særlig fokus på byens korps.

Oslo kommune