Påmelding AKS - juleferien 2017

AKS 1

Ukeplaner med informasjon om aktivitetene blir lagt ut på trinnrommet og skolens hjemmeside. Påmeldingen leveres til baseleder innen fredag 24. november.

De som har halv plass, kan benytte to hele dager i AKS.

Alle må være på AKS innen kl. 09:30. Vi har kjernetid fra kl. 09:30 – 15:00. Vi forventer at alle elevene er her i denne tiden, og legger opp til aktiviteter/utflukter deretter.

Program og påmelding