Samiskopplæringen flytter

Samisk flagg i vinden

Oslo kommune har fra 1983 gitt tilbud om undervisning i samisk for elever i grunnskolen og videregående opplæring. Fra år 2000 har det byomfattende samisktilbudet holdt til på Kampen skole, men fra neste skoleår flyttes virksomheten til Nedre Bekkelaget skole. Der vil samisk avdeling endre navn til Oslo samiske skole, et navn vi opplever som mer inkluderende for de samiske elevene som går på ulike nærskoler over hele byen, men som alle bor i Oslo.

Alle elever med samisk bakgrunn har rett på opplæring i eller på samisk hvis de ønsker det. Samisk er et likestilt fag med alle de andre fagene elevene har i fagkretsen sin.

Gjennom hele skolegangen er det mulig for samiske elever å starte med samisk opplæring.
De kan velge mellom samisk som 1. språk eller 2. språk. Det gis tilbud om opplæring i nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk, enten som stedlig undervisning eller som fjernundervisning.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål knyttet til opplæring i samisk.

Med dette ønsker vi å takke for de 21 årene vi har vært på Kampen skole.

Vi håper vi har satt noen spor knyttet til samisk kultur, tradisjon og historie som del av vår felles arv.

God sommer.

Koftekunst, laget av elever