Siste skoledager før jul

Julekule

Mandag 19.desember er det vanlig skoledag hvor timeplanene følges for alle trinn.

Tirsdag 20. desember er det oppstart etter vanlig timeplan for alle trinn.

Julegudstjeneste/julesamling kl. 10.00 – 11.00

Skriv om dette er delt ut. Foresatte skal krysse av for om eleven skal være med på julegudstjenesten eller på julesamlingen.

Resten av dagen er vanlig skole og avslutning til vanlig tid.

Onsdag 21. desember – siste skoledag før juleferien begynner alle elevene kl. 8.45 og slutter kl. 11.30.

Da går elevene på 5.-7. trinn hjem. Elevene på 1.-4. går til AKS.