Siste skoleuke før jul (uke 51)

Glade skoleelever illustrasjon

Mandag 18.desember er det vanlig skoledag hvor timeplanene følges for alle trinn.

Tirsdag 19. desember er det oppstart etter vanlig timeplan for alle trinn.

Julesamling i kirken/julesamling på skolen kl. 10.00 – 11.00.

Skriv om dette er delt ut. Foresatte skal krysse av for om eleven skal være med på julesamlingen i kirken eller på julesamlingen på skolen.

Resten av dagen er vanlig skole og avslutning til vanlig tid.

Onsdag 20. desember er det vanlig skoledag.

Torsdag 21. desember er siste skoledag før juleferien begynner. Alle elevene starter kl. 8.45 og slutter kl. 11.30.

Da går elevene på 5.-7. trinn hjem. Elevene på 1.-4. går til AKS.

Vi minner alle om å rydde på plassen i garderoben før ferien starter.