Skolemiljøutvalget fikk besøk av mobbeombudet

Skolemiljøutvalget møter mobbeombudet

Torsag 1.November ble det holdt møte i Skolemiljøutvalget. Vi hadde besøk av mobbeombudet Kjersti Owren. Hun sa mye klokt og svarte på gode spørsmål fra elevrådet.

«Vi jobber best mot mobbing ved å bestemme hvordan vi skal ha det».