Skoletilbud til barn med foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner

Kampen skole

Rett til barnepass/tilsyn gjelder bare hvis begge foreldrene har yrker som vurderes å ha en kritisk samfunnsfunksjon. Er man alene med omsorgen for barnet, holder det selvfølgelig at den ene forelderen inngår i denne gruppen.

Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når skole og AKS er stengt, kan også få tilbud på skolen.

Det er viktig for oss på skolen å få beskjed i dag om hvilke elever som trenger tilbud.

Ring skolens kontor så snart som mulig: 23060170 eller send e-post til Kampen@ude.oslo.kommune.no