Skriftlig halvårsvurdering er nå publisert

Glade skoleelever, illustrasjon

I forbindelse med overgangen til ny læringsplattform har Utdanningsetaten utarbeidet ny mal og nye rutiner for skriftlig halvårsvurdering.

Elever på 1.og 2. trinn vil få skriftlig vurdering i fagene norsk og matematikk.

Elever på 3. trinn vil få skriftlig vurdering i fagene norsk, matematikk og engelsk.

Elever på 4.-7. trinn vil få skriftlig vurdering i fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag.

Alle elever får skriftlig vurdering i sosial kompetanse, arbeidsvaner og orden.

 

Hvordan finne den skriftlige halvårsvurderingen:

  • Gå inn på skolens hjemmeside https://kampen.osloskolen.no/
  • Logg deg inn som foresatt (øverst i høyre hjørne)
  • Klikk på ikonet its
  • Velg 1.termin
  • Velg "Halvårsvurdering barnetrinn" under "Brev"