Til våre kommende førsteklassinger og deres foreldre.

Velkommen

Barna blir fordelt i 3 grupper.
På førskoledagen håper vi barna blir kjent med skolen, inne og ute. De får prøve klasserom, skoletimer og friminutt sammen med en lærer.
Ta med matpakke og drikke.
Dere kan regne med at skoledagen vil vare fram til kl. 12.00.

Det blir orienteringsmøte for foreldre i skolens samlingssal i 4. etg. fra kl. 09.15. Aktivitetsskolen vil også være tilstede for å informere om deres tilbud.

Vennligst returner vedlagte svarslipp eller ring skolens kontor, tlf.: 23 06 01 70, faks: 23 06 01 71 eller e-post, kampen@ude.oslo.kommune.no

Barna må bli fulgt og hentet av en voksen.

FØRSTE SKOLEDAG HØSTEN 2018 BLIR MANDAG 20. AUGUST KL. 10.00.

Kampen skole

Hanne Hauge/s/
rektor

Svarslipp