Valgdag 2015

Gutt og jente 2

Det er ikke undervisning fordi skolens lokaler fungerer som valglokaler. Vi skal på kino denne dagen og trenger tall på antall barn som regner med å komme for å bestille billetter.

Skriv under på svarslippen og lever den til AKS senest fredag 4. september i ranselpost, eller send den elektronisk til:

  1. trinn renee.klaette@ude.oslo.kommune.no
  2. trinn ludvik.staff@kampen.gs.oslo.no
  3. trinn henrik.gisholt@kampen.gs.oslo.no
  4. trinn anne.jorgensen@ude.oslo.kommune.no

 Barna trenger to matpakker og drikke. Alle må være på AKS innen 09:30

 

 Hilsen AKS Kampen

 

 

 ----, leveres til AKS innen 4/9 ---------------------------------------------------------------

 

Valgdag 14. september

 

 Navn på barnet/klasse:…………………….………………………………………………              

 

Sett kryss:                             

 

 Ja, jeg kommer                                               Nei, jeg kommer ikke 

 

 Foresattes navn:……………………………………………