UNDERGANGEN I SKEDSMOGATA UNDER GJØVIKBANEN FORTSATT STENGT

Skolen

Vi har nå fått følgende melding fra Bymiljøetaten:
"Av sikkerhetsmessige årsaker er det ønskelig å fortsatt ha undergangen stengt da det pågår utgraving og konstruksjonsarbeider rett nord for denne (stasjonssiden). Det er også mye anleggstrafikk med lastebiler, gravemaskiner osv. på denne siden, slik at det ikke anses som sikkert nok å åpne denne av hensyn til brukerne. Beklager dette.
Undergangen skal imidlertid åpnes for bruk i oktober samtidig med åpningen av brua. Mulig noe før dersom arbeidene på denne siden blir ferdig tidligere og det blir mindre trafikk forbi undergangen."

Sikkerheten må alltid komme først, så vi får fortsette å gå rundt en stund til. Tiltakene som ble gjort for å sikre skoleveien under byggingen ved Ensjø T-bane (se under), ser ut til å fungere bra. Gi beskjed til skolen dersom dere ser noe som må forbedres.
Hilsen Rektor

 

10.04.2018:

Mandag 9. april var jeg på befaring med Bymiljøetaten og representanter for utbyggerfirmaene. Vi gikk gjennom de trafikkfarlige og uoversiktlige forholdene på skoleveien i strekningene mellom Ensjøveien/Ensjø T-bane og skolen.

De utrygge forholdene er forverret etter påske. Da ble gangbroen over T-banen tatt ned. Ny gangbro som ivaretar kravene til universell utforming, skal stå ferdig i november. Samtidig ble undergangen under jernbanen i Skedsmogata stengt igjen. Her skal det åpnes 31. mai. Bymiljøetaten har allerede gjort noen tiltak for å bedre oversikten for fotgjengere:

 • Flyttet gangfelt over Ensjøveien fra vest til øst for Rolf Hofmos gate
 • Flyttet Taxiholdeplassen fra Rolf Hofmos gate
 • Flyttet ladestasjoner for el-biler fra Rolf Hofmos gate
 • Forlenget fortauet på østsiden av Rolf Hofmos gate frem til jernbaneundergangen

Følgende ble avtalt:

 1. Trafikkvakter er på plass på alle hverdager i hele byggeperioden kl. 07-08.45 og 13-16.Trafikkvaktene bistår skolelever på vei over Ensjøveien og på strekningen mellom T-banen og der gangveien gjennom Kampen hageby starter (vis avis Kiwi)
 2. Entreprenørene har alltid ryggevakt utplassert når kjøretøy rygger
 3. Det males opp fotgjengerfelt der gangbanen slutter i Rolf Hofmos gate, før jernbaneundergangen
 4. Det males opp fotgjengerfelt i Rolf Hofmos gate der man går inn og ut fra T-banen i østgående retning.
 5. Maling i eksisterende fotgjengerfelt friskes opp så fotgjengerfeltene blir mer synlige.
 6. Fortauet/Gangbanen på østsiden av Rolf Hofmos gate rustes opp
 7. Gangbanen i grusveien langs toglinjen, som ender ved Skedsmogata 25 og T-baneplattformen i østgående retning, forlenges frem til Skedsmogata 25
 8. Bedre skilting alle steder
 9. Skoleveiskilt både langs Rolf Hofmos gate og Ensjøveien
 10. Alle endringer i trafikkbildet som planlegges, meldes til rektor i god tid

Hilsen rektor