Vanskelig skolevei ved Ensjø T-bane

Skolen

De utrygge forholdene er forverret etter påske. Da ble gangbroen over T-banen tatt ned. Ny gangbro som ivaretar kravene til universell utforming, skal stå ferdig i november. Samtidig ble undergangen under jernbanen i Skedsmogata stengt igjen. Her skal det åpnes 31. mai. Bymiljøetaten har allerede gjort noen tiltak for å bedre oversikten for fotgjengere:

 • Flyttet gangfelt over Ensjøveien fra vest til øst for Rolf Hofmos gate
 • Flyttet Taxiholdeplassen fra Rolf Hofmos gate
 • Flyttet ladestasjoner for el-biler fra Rolf Hofmos gate
 • Forlenget fortauet på østsiden av Rolf Hofmos gate frem til jernbaneundergangen

Følgende ble avtalt:

 1. Trafikkvakter er på plass på alle hverdager i hele byggeperioden kl. 07-08.45 og 13-16.Trafikkvaktene bistår skolelever på vei over Ensjøveien og på strekningen mellom T-banen og der gangveien gjennom Kampen hageby starter (vis avis Kiwi)
 2. Entreprenørene har alltid ryggevakt utplassert når kjøretøy rygger
 3. Det males opp fotgjengerfelt der gangbanen slutter i Rolf Hofmos gate, før jernbaneundergangen
 4. Det males opp fotgjengerfelt i Rolf Hofmos gate der man går inn og ut fra T-banen i østgående retning.
 5. Maling i eksisterende fotgjengerfelt friskes opp så fotgjengerfeltene blir mer synlige.
 6. Fortauet/Gangbanen på østsiden av Rolf Hofmos gate rustes opp
 7. Gangbanen i grusveien langs toglinjen, som ender ved Skedsmogata 25 og T-baneplattformen i østgående retning, forlenges frem til Skedsmogata 25
 8. Bedre skilting alle steder
 9. Skoleveiskilt både langs Rolf Hofmos gate og Ensjøveien
 10. Alle endringer i trafikkbildet som planlegges, meldes til rektor i god tid

Hilsen rektor