Velkommen til skolestart 21.august

Glade skoleelever, illustrasjon

1. trinn og foresatte er velkommen i skolegården mandag 21. august kl. 10.00. Her får du hilse på lærerne dine og skolens ledelse, og vi går deretter samlet inn i klasserommet. Dagen avsluttes kl. 13.00.

2.–7. trinn + Alfa og Mottak møter kl. 08.45. Dagen avsluttes kl. 13.30.

Har du spørsmål, ta kontakt med skolen på telefonnummer 23 06 01 70 eller på e-post: kampen@ude.oslo.kommune.no

Vi gleder oss til å treffe deg!