Velkommen til skolestart på Kampen!

Kampen skole

Litt informasjon om oppstart:

-1.trinn har skolestart kl. 10.00. Oppmøte ved flaggstangen. 4.klasse ønsker velkommen med sang. For førsteklassingene vil skoledagen slutte kl. 13.00

-Øvrige trinn begynner kl. 09.00 og avslutter 13.30.

 

Vel møtt!