Hovedseksjon

Styringsdokumenter

Læring i AKS foregår først og fremst gjennom lek, selvvalgte aktiviteter og samhandling med andre barn og med personale. Det skal være en tydelig sammenheng mellom det elevene lærer i undervisningstiden og det de møter på AKS. Temaer fra skolen følges opp i lek og praktiske aktiviteter som skal stimulere elevenes læring i ferdigheter og fag.
Personalet samarbeider med lærerne for å sikre elevenes trivsel, og en tematisk sammenheng med innholdet i undervisningen.
Aktivitetsskolen utarbeider halvårsplaner for innholdet i tilbudet til elevene på trinnet, og hver base sender ut ukeplan eller månedsplan.

Oslo kommune har en egen Rammeplan for Aktivitetsskolen, Rammeplan for Aktivitetsskolen.

En ny rammeplan for SFO kom 01.08.2021. Denne skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet. Her finner du mere informasjon om den nye rammeplanen: Rammeplanen for SFO

Læreplanens overordnede del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen – gjelder også for AKS,