Våre samarbeidspartnere

Barnebondegården.

Barnebondegården tilbyr elever på 1. og 2. trinn et pedagogisk opplegg, og er en fantastisk arena til variert pedagogisk arbeid. Både fag og sosiale ferdigheter læres bort på en naturlig måte med gårdsarbeidet, dyra og grønnsakene som gode hjelpere. Ta kontakt med Maria Sivertsen hvis du ønsker å besøke gården: maria.sivertsen@bgo.oslo.kommune.no    

  

VIF fotball

Det er ukentlig fotballtrening for elever på 2. - 4. trinn. Aktiviteten gjennomføres av fotballspillere fra VIF fotballklubb. I starten består aktiviteten av mye lek og enkelt spill.Mer avansert spill og teknikk introduseres i takt med barnas utvikling. Ta kontakt med Stefan Danielsson dersom du har spørsmål til kurset: stefan@vif.no  

    

Sjakk  

Rune Arild Wågene fra Sjakkklubben Kampen på brettet holder kurs for elever på 3. og. 4. trinn i samarbeid med en av våre dyktige ansatte. Ta kontakt med Rune Arild Wågene dersom du har spørsmål til kurset: runearild@gmail.com